Little Prince Academy, KEYDER ( Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği )’ne bağlı bir kurumdur.

Kapadokya Engelli Yetenekliler Derneği (KEYDER), Özel gereksinimli bireylerin bireysel yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlayıcı özgürlükçü ve yenilikçi bir ortam ve mekan  sunulması, yetenekleri doğrultusunda özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir dernek olarak 2016 yılında Kapadokya’da kurulmuştur.

Vizyonumuz

Türkiye’de özel gereksinimli çocukların ; bireysel yetenek ve ilgilerini keşfetmeleri, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya çapında karşılanmasıdır. Diğer özel eğitim gerektiren çocukların ve gençlerin ilgili gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Misyonumuz

Özel gereksinime sahip çocuklar, gençler ve aileleri; diğer kaynaştırma ortamlarında hizmet alan özel ilgi gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;

 • Çağdaş yaşam koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
 • Bağımsız yaşam imkanlarının desteklenmesi,
 • Sosyal yaşam imkanlarının desteklenmesi,
 • Özgürlükçü bir eğitim ortam ve mekanın sağlanması,
 • Kaynaştırma ortamında hizmet alan çocuk ve gençlerin yetenek ve ilgilerini keşfetmelerine katkıda bulunacak bir özel eğitim ortamının sunulması,
 • Yetenekleri ile topluma kazandırılmalarına öncülük edilmesi,
 • Meslek edindirme imkanlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi,
 • Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
 • Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin işbirlikleri yapılması,

Yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini temel alan özel eğitim süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması.

İlkelerimiz

 

 • Bireysel yetenek keşfi
 • Özgürlükçü eğitim
 • Motivasyon
 • Sosyal Girişimcilik
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Ekip çalışması
 • Öncülük

 

 • İnsana ve çocuğa değer vermek, haklarını gözetmek.